• کردهای عراق به سوریه فرار کردند!
    "فیان دخیل" نماینده جامعه ایزدی ها در پارلمان عراق روز چهارشنبه با اشاره به اینکه بیش از ۶۰۰ زن ایزدی در مکانی نامعلوم بازداشت شده اند، از طرف های بین المللی خواست تلاش خود را برای کمک به این افراد در کوهستان سنجار به کار بگیرند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب