• وضعیت ذخیره آب در پنج سد تهران
    حجم آب موجود در 5 سد تامین  کننده آب تهران با کاهش دوباره به 414 میلیون مترمکعب رسید. آب موجود در مخزن سد لار نسبت به مدت مشابه سال گذشته با 50 درصد کاهش به 25 میلیون مترمکعب رسیده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب