• ۴۰۰ هزار خانه خالی در تهران!
    بیش از یک میلیون خانوار در یک اتاق زندگی می کنند و این در حالیست که فقط در شهر تهران ۴۰۰ هزار خانه خالی وجود دارد.
  • وضعیت فروش و اجاره مسکن در تهران
    مرکز آمار ایران وضعیت قیمت فروش و یا اجاره هر متر مربع زمین در تهران را در تابستان امسال اعلام کرد که بر اساس آن، میزان اجاره نسبت به فصل بهار 35 درصد رشد داشته است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب