• حالا وقت ازدواج است!
    درباره وقت ازدواج حرف و حدیث های زیادی شنیده می شود. در دنیای امروز دیگر نمی توان شرط ازدواج را رسیدن به بلوغ جنسی دانست. در این زمان، باید توانایی های دیگری برای زندگی با یک فرد دیگر کسب کرد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب