• "سیاستی که امنیت جهانی را به خطر می اندازد"
    نماینده دایم روسیه در سازمان ملل متحدگفت:سیاست تغییر دولت ها از طریق نظامی که واشنگتن به دنبال آن است، امنیت جهانی را به خطر می اندازد.مسکو تاکید کرده این جغرافیای سیاسی خشن به ویژه سیاست بی حساب و کتاب تغییر نظام ها ممکن است عواقب وخیمی داشته باشد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب