• زندگینامه پروفسور سمیعی در ویترین نمایش
    مستند زندگینامه پروفسور سمیعی، از تولیدات صداوسیمای مرکز گیلان است که در مدت ۳ سال ساخته شده است. گزارش شده است که در ارزیابی که از این مستند به عمل آمد جز کارهای فاخر و برتر شبکه باران محسوب شده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب