• HIV مثبت زنان متاهل و رفتارهای پرخطر جنسی با تمرکز بر تن فروشی!!
     باید با بررسی علل تن فروشی در جامعه دریابیم که چه اقداماتی را می توان انجام داد که باعث کاهش شیوع آن در اجتماع شود. بسیاری از زنان تن فروش حتی نمی دانند که از طریق مشتریان خود (آقایان) در حال انتقال ویروس HIV به همسران آنها هستند.
  • توصیه هایی به بیماران ایدزی
    افرادی که به ویروس HIV آلوده شده اند، یعنی مبتلا به بیماری ایدز هستند، بسیار مهم است که سلامت خود را حفظ کنند و سیستم ایمنی بدنشان را تقویت نمایند. ویروس HIV، گلبول های سفید خون (لنفوسیت تی) را از بین می برد و باعث .................

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب