• 7 پادشاهی که یا دیوانه بودند یا دیوانه شدند
    پادشاهی که به اسب اش لقب کنسول داد؛ پادشاهی که در قصرش یک باغ وحش تمام عیار درست کرده بود؛ پادشاهی که دانه های برنج را مروارید می دید و پادشاهانی که راه به راه آدم می کشتند و ککشان هم نمی گزید. در این مطلب داستان هفت پادشاه دیوانه را مرور کرده ایم.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب