• کنترل پارازیت‌ های موبایل در کشور
    وزیر ارتباطات گفت: اگر منظور از پارازیت آن بخشی است که به موبایل و تجهیزات مخابراتی مربوط می شود، ما این مسائل را از سوی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات تحت کنترل داریم.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب