• آشنایی با پارافیلیا، نوعی انحراف جنسی!
    متاسفانه مشکل اصلی بیماران مبتلا به پارافیلیا، تن ندادن آنها به درمان است و اغلب آنها برای درمان به پزشک مراجعه نمی کنند درحالی که اگر به پزشک متخصص مراجعه کنند، مشکلشان درمان پذیر خواهد بود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب