• سرقت خودروهای مردم از پارکینگ‌ عمومی!
    دو مرد که با جعل برگه های ترخیص خودروهای مردم در پارکینگ هایی در غرب تهران، صاحبان این مراکز را فریب داده و دست به سرقت خودروها می زدند، تحت تعقیب پلیس قرار گرفتند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب