• چوب حراج شهرداری به حقوق شهروندان تهرانی
    مقوله فروش حق مردم در قالب فروش تراکم به سرمایه دارانی که از خرید تراکم به باز یافتی چند برابری دست پیدا می کنند  و همچنین نحوه رفتار کارکنان و مسوولان و روسا و صاحب منصبان در داخل شهرداری ها نیز به نوبه خود سری دراز دارد...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب