• بیماری فجیع پاساژ «علاءالدین» را چه کسی درمان میکند؟
    حتما گذار شما نیز گاهی به پاساژ معروف علاء الدین افتاده است. بلی! پاساژ علاء الدین بورس فروش گوشی های هوشمند و تبلت و لوازم جانبی، واقع در خیابان جمهوری اسلامی شهر تهران. پاساژی که اکنون مدت مدیدی است بیمار شده و بیماری خود را به اطرافش نیز تسری داده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب