• پاسخ قاطع ایران به ادعای گستاخانه امارات
    هیات پارلمانی جمهوری اسلامی ایران شرکت کننده در یکصد و سی و دومین نشست مجمع بین المجالس جهانی در هانوی ویتنام ادعاهای نماینده امارات در خصوص جزایر سه گانه ایرانی را بی اساس دانست.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب