• پاسکاری بیمه و بیمارستان با مصدومان حوادث کار!
    بیمه حوادث کارگری جز بیمه های است که کمتر توجهی به آن می شود، سالانه بیش از 30 هزار نفر در کشور بر اثر سوانح کاری به بیمارستان های کشور مراجعه می کنند، اما به دلیل برخی مشکلات بیمه ای تا زمانی که وضعیت بیمار از لحاظ مالی مشخص نشود، توسط بیمارستان ها و مراکز درمانی پذیرش نمی شوند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب