• چرا نباید کفش پاشنه بلند به پا کنیم؟
     کفش های پاشنه بلند به کفش هائی اطلاق می شود که ارتفاع پاشنهٔ آنها برای خانم ها بیشتر از ۴۵ میلی متر و برای آقایان از ۳۵ میلی متر بیشتر باشد. کفش پاشنه بلند با برهم زدن وضعیت طبیعی بدن در افراد سالم عوارض مختلفی به دنبال دارد که در ادامه به برخی از این عوارض اشاره می شود  :    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب