• سرنوشت لبنیات پالم‌دار به کجا رسید؟
    در حالی که تخلف برخی کارخانه های لبنی مبنی بر استفاده غیرمجاز از روغن پالم در تولید فرآورده های لبنی محرز و کارخانه های لبنی متخلف شناسایی شده اند وزیر جهاد کشاورزی از فهرست متخلفانی که در ابتدا همه می خواستند نامشان را افشا کنند، بی اطلاع است و می گوید" اسامی کارخانه های متخلف در اختیار وزارت جهاد کشاورزی نیست که آنها را اعلام کند".

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب