• برای پنهان کردن پاهای پرانتزی چه بپوشیم؟
    همیشه به اگرهای مد و لباس دقت کنید. وقتی پاهای پرانتزی دارید نمی توانید سراغ شلوارهایی بروید که راه راه های عمودی دارند. این راه راه ها علاوه بر اینکه پاهای شما را لاغرتر نشان می دهند به ثانیه ای راز پرانتزی بودن شان را هم بر ملا می کنند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب