• قتل پایان نزاع دسته جمعی
    طي نزاع دسته جمعي که عصر روز گذشته در خيابان خواجه ربيع رخ داد جوان ۳۱ ساله اي جان خود را از دست داد و دو نفر از عوامل نزاع دستگير شدند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب