• اسد: پایمردی خود را مدیون ایران هستیم
    رییس جمهوری سوریه گفت: ایران و سوریه در مراحل مختلف در کنار هم بوده ومقابل مشکلات ایستادگی کرده اند و سوریه پایمردی خود درمقابل تروریست ها را مدیون کمک های ایران می داند

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب