• پای خواننده زن به مجلس هم باز شد
    سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: موضوع رونمایی از آلبوم تک خوانی یک زن در کمیسیون مطرح و مقرر شد تا گزارشی در این خصوص به کمیسیون ارائه شود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب