• نخستین پای مصنوعی دارای حس
    نخستین پای مصنوعی دنیا که قادر به شبیه سازی حس پای واقعی و مقابله با دردهای واهی است، در شهر وین رونمایی شد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب