• زینک و پتاسیم را کجا پیدا کنیم؟
    مـواد مـعدنی بـه بـدن کمک مـی کنــند تــا بتـواند کـارهای متـنـوعی انجـام دهـد؛ ایـجاد استــخوان های قوی، انتقال ضربان اعصاب، تولید و انتشار هـورمون ها، و ابقای ضربان قلب از جمله این عملکرها می باشند. ............

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب