• مار هنگام پخته شدن، آشپز را کشت
    سرآشپز یک رستوران در چین، سر یک مار کبرا را قطع کرد و بقیه بدن خزنده را هم تکه تکه کرد. ۲۰ دقیقه بعد، سرآشپز تکه های مار را داخل قابلمه پر از آب جوش ریخت تا سوپ درست کند که ناگهان، سر بریده مار، دست سرآشپز را نیش زد. 

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب