• ممنوعیت عجیب پخش اذان از مساجد
    کنست رژیم صهیونیستی در جدیدترین اقدام نژادپرستانه خود جلوگیری از پخش اذان از مساجد در سرزمین های اشغالی را بررسی می کند. کنست همچنین محدودیت آزاد شدن اسیران فلسطینی در زندان های این رژیم را تصویب کرد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب