• بسته درمانی رایگان ایدز برای حاشیه‌نشین‌ها
    رییس اداره کنترل ایدز و بیماری های آمیزشی وزارت بهداشت برنامه های جدید این وزارتخانه جهت کنترل ایدز در کشور را تشریح کرد و از ارائه بسته های خدماتی رایگان برای جمعیت حاشیه نشین در قالب اجرای طرح تحول بهداشت خبر داد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب