• اگر جای مدیران رسانه ملی بودید، برای پخش زنده چه می‌کردید؟
    اگر قرار بود هرکدام از ما درباره پخش این مسابقات تصمیم گیر باشیم، چه گزینه ای جز آنچه پیش رو بود، وجود داشت؟ باید بپذیریم در کنار همه نقدهایی که نسبت به تلویزیون وجود دارد و «تابناک» پیشرو بیان بسیاری از آنها بوده، در ماجرای پخش زنده مسابقات ورزشی، دست مدیران تلویزیون و ناظران پخش بسته است و توقع فراتر از آنچه رخ داده، بی انصافی است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب