• دختر جوان قربانی اسیدپاشی پدر و برادر!
    پرونده ای در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری قزوین مبنی بر اسیدپاشی پدر و برادری بر روی دختر خانواده بررسی شد و قاضی این شعبه با توجه به حساسیت این پرونده با موشکافی، بررسی  های فراوانی صورت داد و سرانجام رأی خود را اعلام کرد.
  • قتل عمو به تاوان قتل پدر و برادر
    جوانی که برای گرفتن انتقام قتل پدر و برادرش، عموی خود را به قتل رسانده بود، بعد از سه سال زندگی پنهانی عاقبت دستگیر شد و به ارتکاب جنایت اعتراف کرد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب