• گفتگو با 3 قربانی تجاوز در پراید شیشه‌دودی
    تعداد شاکی های پرونده «گرگ های خاکستری» به 14 نفر رسید. با مراجعه 12 زن و دختر دیگر، تحقیقات برای شناسایی قربانیان این پرونده در اداره آگاهی درحالی ادامه دارد که سه قربانی صبح روز شنبه در دادسرای جنایی تهران پرده از روز سیاهی برداشتند که طعمه مردان شیشه ای شده بودند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب