• آسیب های تلفن همراه برای کودکان
    متخصصان روانشناسی کودکان می گویند: تلفن همراه کودکان را در یک محیط شخصی می برد و وقتی کودکان وارد محیط شخصی شوند در آن محیط بزرگ می شوند و این باعث می شود که بسیار زودرنج، حساس و پرخاشگر بشوند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب