• جزییات طرح ممنوعیت پرداخت دستی حقوق
    کارگران می گویند در اولین نشست شورای عالی کار به دنبال تصویب ممنوعیت کلیه پرداختی های کارگران به صورت دستی هستند. معتقدند واریز حقوق به حساب بانکی افراد باعث جلوگیری از فرار احتمالی و تخلف می شود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب