• زمان قطع یارانه‌ها اعلام شد
    نماینده مردم شبستر در مجلس گفت: تا رسیدن به زمان «رشد سه درصد اقتصاد» و «کاهش نرخ بیکاری» هیچ طرحی برای کاهش و یا قطع یارانه ها اتفاق نخواهد افتاد.
  • با کلک های پمپ بنزینی آشنا باش!
    «می گویند بنزین زدیم اما آمپر بنزین خودرو تکان نخورده است، برخی هم می گویند: در تعدادی از جایگاه های سوخت با ترفند های مختلف اقدام به فروش مکمل یا اکتان افزای بنزین می کنند و در مواردی هم کارگران شاغل در جایگاه ها به ویژه در هنگام سوخت گیری برای خودروهایی که راننده حاضر نیست خودش بنزین بزند، اقدام به کم فروشی می کنند.»

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب