• دریافت وجه در مطب ها ممنوع می شود
    رئیس سازمان نظام پزشکی گفت: دریافت هرگونه وجه از ۱۵ آبان در مطب ها برای ارائه خدمات بیمارستانی و بستری ممنوع است. «تمام پرداخت های درمانی در بخش خصوصی باید در حسابداری بیمارستان ها صورت گیرد.»

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب