• زندان زنان داعش رازی در پرده ابهام!
    زندان زنان “داعش” در موصل یکی از معماهایی است که حکایت های مختلفی درباره آن شکل گرفته و هیچ یک از اهالی از سرنوشت زنانی که در آن محبوس شده اند، اطلاع دقیقی ندارد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب