• پروانه ای دیدنی با بال شیشه ای + عکس
    پروانه بال شیشه ای ، پروانه ای فرچه پا (چهارپا) است که به خاطر بال های شفاف و شیشه خود معروف است و در زبان اسپانیایی به آن اسپهیتوس می گویند، یعنی آینه های کوچک.
  • پروانه ای دیدنی با بال شیشه ای + عکس
    پروانه بال شیشه  ای ، پروانه ای فرچه پا (چهارپا) است که به خاطر بال های شفاف و شیشه خود معروف است و در زبان اسپانیایی به آن اسپهیتوس می گویند، یعنی آینه های کوچک.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب