• شنیدنی ترین گفته های سینمای ایران
     پرونده سینمای ایران در سال 93 بسته شد. روزهای خوب و بدش، اتفاقات عجیب و غریبشف حوادثش، تصمیماتش و آمدن ها و رفتن هایش؛ سال سینمایی 93، روزهای خوب و بد زیادی داشت.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب