• بایدها و نبایدهایی درباره غذاهای سرخ کردنی
    یک کارشناس ارشد تغذیه با بیان اینکه مصرف غذاهای سرخ شده باعث افزایش چربی بد خون می شود، گفت: روغن اگر بیشتر از 150 درجه حرارت دریافت کند، میزان اسید چرب ترانس در آن بالا می رود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب