• از متخصص زنان نترسید!
     بسیاری از خانم ها به دلیل ترس یا خجالت، معاینات دوره ای مخصوص زنان را به تعویق می اندازند. کم نیستند خانم هایی که به 30سالگی می رسند و هنوز یک بار هم به مطب متخصص زنان مراجعه نکرده اند

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب