• پسر 9 ساله به هیات عزاداری نرسید!
    او به تنهايي به طرف هيئت عزاداري مي رفت. با اين بهانه كه من هم به هيئت مي روم او را سوار موتورسيكلتم كردم در بين راه او را فريب دادم و به خانه ام بردم. سپس با تهديد چاقو او را مورد آزار و اذيت قرار دادم و در نهايت او را به قتل رساندم و جسدش را داخل گوني گذاشتم و نيمه شب در خيابان رها كردم.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب