• پشت پرده فساد 6500 میلیارد تومانی
    گفت وگو با دو مقام آگاه نشان می دهد، بخش عمده تسهیلات 6500 میلیارد تومانی آقای «م ر» تولید کننده لوله پروفیل، متعلق به یک بانک خصوصی است که البته گفته می شود این فرد به یک بانک دولتی هم بدهی قابل توجهی دارد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب