• پلوی مخلوط هندی
    این پلوی مخلوط در کشور هندوستان به بریانی بادام هندی و سبزیجات معروف است

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب