• تجاوز گروهی 40 مرد به دختر 15 ساله در مالزی!
    وی افزود، پسرها بگونه ای در این فرهنگ تربیت شده اند که تصور می کنند مرد بودن با تجاوز و خشونت برابر است...
  • 86 زندانی ایرانی در مالزی در نوبت اعدام
    86 زندانی زن و مرد ایرانی در زندانهای مالزی در انتظار اعدامند. قربانیانی که فریب مافیای موادمخدر را خورده و در وضعیت نامناسبی به سر می برند. نگرانی خانواده زندانیان باعث ورود دولت به این ماجرا شد و وزارت خارجه برای زندانیان وکیل گرفته است...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب