• عاقبت مأمورانی که یک راننده مست را کتک زدند!
    به دنبال انتشار کلیپ ضرب و شتم یک راننده در یک پمپ بنزین توسط ماموران پلیس، نیروی انتظامی از تنزیل درجه ۳ مامور حاضر در این صحنه خبر داد.
  • با کلک های پمپ بنزینی آشنا باش!
    «می گویند بنزین زدیم اما آمپر بنزین خودرو تکان نخورده است، برخی هم می گویند: در تعدادی از جایگاه های سوخت با ترفند های مختلف اقدام به فروش مکمل یا اکتان افزای بنزین می کنند و در مواردی هم کارگران شاغل در جایگاه ها به ویژه در هنگام سوخت گیری برای خودروهایی که راننده حاضر نیست خودش بنزین بزند، اقدام به کم فروشی می کنند.»
  • تصاویر پمپ بنزین اتومبیل های برقی!
    صنعت تولید خودروهای برقی رو به پیشرفت است و نمونه های بسیاری از این نوع اتومبیل ها در حال تردد هستند، اما صنعت تغذیه یا شارژ و سوخت گیری! این خودروها گاهی جلوتر از صنایع خودروساز پیش می رود. در جایگاه های جدید، بدون اتصال فیزیکی، خودرو شارژ می شود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب