• پنیر سفید صبحانه را در خانه درست کنیم
    درست کردن بعضی خوراکی ها آنقدر که به نظر می رسد، پیچیده نیست. بیشتر مشتقات شیر، راه های ساده و بی دردسری برای خانگی شدن دارند. اینجا روش درست کردن ماست را گفته بودیم. پنیر هم به همین سادگی و کم زحمتی است و در زمانی کوتاه آماده می شود. کافی است یک بار شیر پرچرب به مقدار زیادی بگیریم و آماده کردن پنیرسفید و ساده را در خانه تجربه کنیم تا معتادش شویم. 

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب