• چرا پوستم دورنگ شده است؟
    دوروبرتان خانمي را مي شناسيد كه به رنگ پوستش حساس نباشد و دلش نخواهد كه پوستي نرم، لطيف، خوشرنگ و يك دست داشته باشد؟ قطعا خيلي از خانم ها حتي اگر كاري براي داشتن پوستي يك رنگ انجام ندهند، دست كم آرزوي داشتنش را دارند و با خودشان فكر مي كنند حتما خانم هايي كه در اطرافشان پوست خوشرنگ و يك دستی دارند ژنتیکی اين پوست را به ارث برده اند، در حالي كه اين طور نيست.
  • رنگ مو مناسب افرادی با پوست تیره
    پوست سبزه نیاز به رنگهایی دارد که با آن متناسب باشد، اگر می خواهید بدانید چه رنگ مویی به پوست سبزه می آید ما مناسبترین رنگها برای پوستتان را به شما معرفی می کنیم.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب