• دعوای پسر قلعه نویی و پولاد کیمیایی
    هوتن قلعه نویی شمشیر را برای پولاد کیمیایی از رو بست تا آقا پسرهای دو مرد سنتی هنر و فوتبال ایران رو در روی هم بایستند. فضای دعوا هم جایی نیست غیر از صفحه اینستاگرام!

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب