• ارتباط پول‌‌های‌کثیف با‌حمله به مطهری؟!
     دوشنبه هفته گذشته بود که برخی تندروها اتومبیل حامل علی مطهری را در شیراز هدف قرار داده و پس از واردکردن خسارات زیاد به اتومبیل، صدمه ای هم به این نماینده مردم تهران در مجلس وارد کردند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب