• پول دوستی و عشق به پول
    «پول تا امروز برای هیچکس خوشبختی نیاورده است. انسان هر چه بیشتر به دست می آورد، بیشتر می خواهد. پول، به جای اینکه جای خالی را پر کند، جای خالی ایجاد می کند.» -- بنجامین فرانکلین

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب