• کلید معمای پول کثیف» در دست وزیر کشور
      افشاگری رحیمی از کمک های مالی انتخاباتی «جابر ابدالی» تازه آغاز ماجرا بود؛ «نامبرده (ابدالی) یک میلیارد و ٢٠٠ میلیون تومان به این امر اختصاص داد که به قریب ١٧٠ نفر از کاندیداهای مجلس هشتم پرداخت شده است.»

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب