• زن 7 هزار ساله تهرانی اسکن شد!
    عضو هیأت علمی پژوهشکده حفاظت و مرمت پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری گفت: عملیات مستندنگاری و اسکن نوری اسکلت زن ۷ هزار ساله تهرانی با کمترین درصد خطا انجام گرفت.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب